Chính sách - Dịch vụ

Để thuận tiện cho việc nắm bắt và thực hiện hợp tác được suông sẻ, Huỳnh Gia xin giới thiệu quy trình hợp tác

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được cho các mục đích sau:

  • Để giao sản phẩm cho bạn đúng thời gian và địa điểm.
  • Để thực hiện các chương trình khuyến mãi.
  • Để đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm của chúng tôi.

Khi bạn đặt mua sản phẩm từ chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau: Tên, email, số điện thoại, thông tin địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán để chúng tôi xử lý đơn hàng của bạn.