Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Cập nhật ngày : 18-05-2016

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được cho các mục đích sau:

  • Để giao sản phẩm cho bạn đúng thời gian và địa điểm.
  • Để thực hiện các chương trình khuyến mãi.
  • Để đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm của chúng tôi.