Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn?

Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn?

Cập nhật ngày : 18-05-2016

Khi bạn đặt mua sản phẩm từ chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau: Tên, email, số điện thoại, thông tin địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán để chúng tôi xử lý đơn hàng của bạn.